Algemene gegevens

Naam: Stichting ZGT Benefietgala
RSIN: 8513.24.678.B.01
KvK-nummer: 54488435

Contactgegevens:

t.a.v. ZGT Benefietgala
Postbus 7600
7600 SZ Almelo
benefietgala@zgt.nl

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Anne Slot
Vice-Voorzitter: Hette Ramselaar
Secretaris: Marthe van den Berg
Penningmeester: Roos Nijboer

Doelstellingen en beleidsplan

De stichting ZGT Benefietgala is een organisatie verbonden aan de Ziekenhuisgroep Twente (ZGT). Ieder jaar organiseert zij een benefietgala voor alle medisch specialisten, arts-assistenten en coassistenten verbonden aan het ZGT, en voor de huisartsen in de regio. Op deze manier wordt zo veel mogelijk geld opgehaald voor een goed doel. Ieder jaar wordt een nieuwe commissie gevormd en ieder jaar wordt een ander goed doel gekozen in overleg met de Raad van Bestuur van de ZGT.

De opbrengst van het gala ontstaat door sponsoring, een veiling, een loterij, donaties, subsidies van vakgroepen en door middel van pre-events. Dit zijn evenementen voorafgaande aan het gala om meer bekendheid te creëren en om de participatie van het gehele ziekenhuis te bevorderen. Gedacht kan worden aan de verkoop van paasbroden onder de personeelsleden van de ZGT of deelname aan een pubquiz en volleybalwedstrijd.

De doelstellingen van de stichting ZGT Benefietgala zijn drieledig. Voorop staat natuurlijk het inzamelen van zo veel mogelijk geld voor een goed doel. Daarnaast is het benefietgala een gelegenheid ter versterking van de intercollegiale banden binnen de ZGT. Tevens is het een manier om de maatschappelijke betrokkenheid van de ZGT tot uiting te brengen.

Een ander punt is het organiseren van meer pre-events. Deze evenementen zijn namelijk een eenvoudige manier om veel aandacht te genereren en geld op te halen. Mensen komen zo vaak in aanraking met het gala, waardoor het aantal verkochte kaarten zal stijgen. Daarnaast bewerkstelligen de pre-events dat het gala niet alleen onder de aandacht komt bij artsen, maar ook bij de rest van het ziekenhuis. Het organiseren van een sponsorloop geeft ook publiciteit buiten de ZGT.

Financiële verantwoording en beloningsbeleid

Beloningsbeleid: De zeventien commissieleden van de Stichting ZGT Benefietgala bekleden hun functie op vrijwillige basis.